Priser

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt besök på plats, detta för att se hur stort trädet/träden är, om det går att fälla helt eller om man måste fälla det i sektioner, hur trångt utrymmet är, om man måste ta hänsyn till känsliga områden, med mera. Det som styr priset är hur lätt eller svårt arbetet blir.
Utifrån detta lämnar vi en offert, som ni sedan kan ta ställning till. Om det är så att det är långt till objektet, kan vi utifrån foto ge en ungefärlig offert.

Ni kan alltid vara säkra på att vi genomför trädfällningen på ett ekonomiskt, effektivt och säkert sätt.

Kostnad för stubbfräsning

Kostnaden för stubbfräsning avgörs av antalet stubbar, stubbarnas diameter vid marknivå samt arbetsplatsens beskaffenhet. Vi lämnar kostnadsfria offerter på alla arbeten oavsett omfattning. Observera att städning inte ingår i våra åtaganden, sågspån och stubbflis ligger kvar, om inte annat överenskommit.

Kontakta oss!

Ring oss eller skriv ett meddelande via formuläret gällande förfrågningar och intresse anmälan, så återkommer vi inom kort.